Rådgivning

Hvordan kjøper du hus i Vesthimmerland?

Vesthimmerland er et attraktivt område for kjøp av bolig, da man som norsk statsborger har mulighet til både å kjøpe seg en helårsbolig eller en fritidsbolig.
Du kan kjøpe en helårsbolig som du i praksis benytter som fritidsbolig.

Den juridiske betegnelse for en slik "konstruksjon" er en sekundærbolig. På denne måten har du muligheten til å velge blant både moderne og tradisjonelle helårsboliger i alle prisklasser og til å benytte denne som fritidsbolig.

Det er enkelte krav som skal oppfylles, alt etter hvilken modell du velger.

Tilknytning til Danmark

Dersom du bor og arbeider i Norge, skal du søke Justitsministeriet om tillatelse til kjøp av en spesifikk fritids- eller helårsbolig, forutsatt at du har en tilknytning til Danmark. I flere tilfeller viser praksis at - selv om bare den ene ektefellen oppnår tillatelse via tilknytningskravet - så er det en fordel, at begge ektefeller sender inn et søknadsskjema og gjør rede for hver sin tilknytning til Danmark. Det kan dreie seg om alt fra tidligere opphold, familiemessige forhold, kulturelle bånd, næringsmessig tilknytning, økonomisk tilknytning eller et spesielt forhold til en eiendom. Det kan også være tilstrekkelig at man i en årrekke har vært på ferie i Danmark.

Bopel i Danmark

Ønsker du å bo fast i Vesthimmerlands Kommune, så er naturligvis også dette en mulighet. I så fall skal du bare melde deg inn i det danske folkeregister. Som norsk statsborger, innmeldt i det danske folkeregister og med fast bopel i Danmark, har du rett til kjøp av helårs- og fritidsbolig uten Justitsministeriets tillatelse.

I forbindelse med tinglysning av boligkjøpet erklæres det i så fall, at boligen benyttes som helårsbolig.

Som selskap

Et selskap kan kjøpe helårsbolig i Danmark uten Justitsministeriets tillatelse, forutsatt at selskapet er hjemmehørende i et EU- eller EØS-land. Man kan for eksempel etablere et dansk aksjeselskap med en aksjekapital på DKK 50.000. Det at et selskap bare har anledning til å kjøpe en helårsbolig, er ikke noe problem i Vesthimmerlands Kommune der en helårsbolig også kan benyttes som feriebolig. Dersom du er hjemmehørende i Norge og etablerer et selskap som kjøper bolig i Danmark, vil leieinntekter beskattes etter norske regler. Vi anbefaler deg å søke juridisk bistand i Danmark.

Du kan lese mer om etablering av et selskap her: www.indberet.virk.dk.

Advokater

Flere advokater har spesialisert seg på å gi juridisk bistand til nordmenn ved kjøp av hus i Vesthimmerland.

Prosessen tar som regel 3 – 4 måneder, forutsatt at papirene godkjennes.

Advokaten kan hjelpe med søknad og med rådgivning, tinglysning og finansiering.

Galleri

Finansiering

Ønsker du å kjøpe hus og har finansieringen i orden, kontakter du megleren som utarbeider en betinget kjøpsavtale. Samtidig kontaktes en advokat som hjelper med søknaden til Justitsministeriet om tillatelse til kjøp av eiendom.

Kjøp av eiendom uten finansiering

Dersom du skal låne penger til kjøp av eiendom i Danmark, så er det en fordel at du først søker juridisk bistand. Deretter rekvirerer du et CPR-nummer (dansk personnummer) hos Vesthimmerlands Kommune, noe som gir deg anledning til å søke finansiering i Danmark.

Liste over kontaktinformasjon på aktuelle advokater, eiendomsmeglere og låneinstanser i Vesthimmerland.